Peraturan Tuandomino

PERATURAN UMUM TUANPOKER

Peraturan - peraturan yang harus dipatuhi saat bermain di www.Tuandomino.com

1.Batasan usia pengguna www.Tuandomino.xyz disesuaikan dengan peraturan negara tempat pengguna www.Tuandomino.xyz berada ( Minimal Usia 18 Tahun ) www.Tuandomino.xyz sama sekali tidak bertanggung jawab atas setiap peraturan perundang-undangan negara yang dilanggar oleh setiap pengguna yang menggunakan website kami.

2.Pemain bertanggungjawab atas setiap tindakan mereka sendiri dan terikat oleh undang-undang negara mereka sendiri.

3.User ID Dan Password Menjadi Tanggung Jawab Member Sendiri

4.Sebelum Melakukan Deposit Diharuskan Melihat Kembali Rekening Kami Yang Masih Aktif atau anda dapat bertanya ke Customer Service TUANPOKER melalu LiveChat

5.Untuk kepentingan bersama agar diwaspadai, ID Pengguna dan Password dari penggunaan yang tidak sah. Jika ID Pengguna dan Password dicuri atau kehilangan, pengguna harus menghubungi Agennya yang bersangkutan. Agen kemudian akan menukar User ID pengguna / Password. Apabila password dicuri/kehilangan, pengguna bertanggung jawab untuk akun masing-masing dan wajib untuk menghormati semua tata cara diajukan.

6.Diharuskan Mengisi Data2 Yang Valid Pas Daftar

7.keputusan www.Tuandomino.xyz adalah bersifat final dan mengikat dalam segala perkara.

8.Dalam semua kasus perselisihan, baik pengurus dan pemain www.Tuandomino.xyz menyetujui bahwa www.Tuandomino.xyz akan bertindak sebagai penengah dalam pertikaian akhir. Tidak akan ada tuntutan lebih lanjut setelah keputusan dari www.Tuandomino.xyz

9.Pemain bertanggungjawab atas semua transaksi pada akun mereka. Pastikan anda memeriksa kembali entri anda dari setiap kesalahan atau kelalaian sebelum melakukan konfirmasi. Setelah melakukan komfirmasi, entri tidak dapat diubah kembali melalui komputer anda.

10.Tanpa mengurangi ketentuan umum yang telah disebutkan sebelumnya, www.Tuandomino.xyz tidak bertanggung jawab atas apa pun jika terjadi Force Majeure, dan/atau atas peristiwa kegagalan atau kerusakan atau kehilangan data pada sistem komputer pusat, atau penangguhan, kerugian, kesalahan, kelalaian, atau apapun yang disebabkan oleh kegagalan sistem komunikasi atau sistem komunikasi data lainnya. atau menyebabkan kelebihan penerimaan yang tidak sesuai dengan entri untuk transaksi tertentu.

Selamat Bergabung & Selamat Bermain di www.Tuandomino.xyz
Semoga Beruntung Ya Bosku ^^
Terima Kasih ^^